Personsentrerte helsetjenester. - Se meg, lytt til meg og ta hensyn til det jeg sier!

Personsentrert metodikk

Bli kjent med

Bli kjent med

Her finner du informasjon og konkrete eksempler på arbeidsflyt og verktøy. Målet er fokus på samarbeidet mellom sykehus og kommune i personsentrert helsetjeneste.

Å utøve

Å utøve

Vi fokuserer på samarbeidet mellom sykehus og kommune i personsentrert helsetjeneste, med særlig oppmerksomhet mot pasienter som trenger tett, tverrfaglig oppfølging.

Videreformidle

Videreformidle

Plattformen skal fremme personsentrert helsetjeneste og styrker nettverksbygging. Den støtter prosesser og letter kommunikasjonen effektivt.

Personsentrerte

helsetjenester i praksis

Å jobbe personsentrert innebærer å fokusere på pasienten som en unik person med individuelle behov, verdier og preferanser. På disse sidene finner du informasjon om og verktøy for å bygge en personsentrert helsetjeneste.

Illustrasjon av Lars, Astrid og Olav.
Hvorfor en personsentrert helsetjeneste? Foto: peopleimages.com – stock.adobe.com

Hvorfor en personsentrert helsetjeneste?

Erfaringen fra UNNs stormottakerprosjekt. Hvilke gevinster gir det for sykehusene, kommunene og pasientene? Hva har det ført til?

Hvordan fikk jeg øye på pasienter som trenger en personsentrert, helhetlig og proaktiv tilnærming? Hvilke utfordringer i dagens system så jeg?

Illustrasjon av Britt - Fastlege

Britt

Fastlege

Illustrasjon av Trond - Sykehuslege

Trond

Sykehuslege

Illustrasjon av Rita - Sykepleier i kommunen

Rita

Sykepleier i kommunen

Illustrasjon av Per - Fysioterapeut

Per

Fysioterapeut

Ta kontakt med:

PSHT Harstad:

Telefon: 77 01 55 39
Seksjonsleder: Lisbeth Spansvoll Lisbeth.spansvoll@unn.no
Telefon: 97 03 84 50
Kommuner: Harstad, Kvæfjord, Ibestad, Tjeldsund, Evenes, Lødingen.

PSHT Narvik:

Telefon: 76 17 30 00
Seksjonsleder: Brita Jørgensen.
Brita.Jorgensen@unn.no Telefon: 98 68 33 02
Kommuner: Narvik, Gratangen,
Salangen, Lavangen, Bardu.

PSHT Tromsø:

Telefon: 91 73 01 45
Seksjonsleder/Driftsleder:
Monika Dalbakk.
Monika.marie.dalbakk@unn.no
Telefon 94 85 96 81
Kommuner: Tromsø, Balsfjord,
Karlsøy, Storfjord og Lyngen.

PSHT Midt-Troms:

Telefon: 48 16 19 71
Seksjonsleder: Camilla Nordahl Hagensen.
Camilla.nordahl.hagensen@unn.no
Telefon: 47 90 83 34
Kommuner: Senja, Dyrøy,
Sørreisa og Målselv.

PSHT Nord-Troms:

Telefon: 41 70 61 37
Seksjonsleder:
Hanne Marita Hansen. 
Hanne.marita.hansen@nordreisa.kommune.no
Telefon 41 70 61 55
Kommuner: Kåfjord, Nordreisa,
Skjervøy og Kvænangen.

nb_NONorsk bokmål